Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Recyklace vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů

RECYKLUJTE S NÁMI...

  • Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnost jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Ve spolupráci se společností ASEKOL tak můžete na všech prodejních místech využít vrácení vysloužilého elektrospotřebiče, baterie nebo akumulátoru ZDARMA.

JAK SE ZBAVIT STARÉHO SPOTŘEBIČE NEBO BATERIE?

Poradíme Vám...

  • Spotřebitel má v novém systému nakládání s elektrospotřebiči nebo s bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad ani do přírody na černé skládky!
  • Spotřebitel je informován symbolem níže, že příslušné elektrozařízení nebo baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení nebo baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

symbol

Sběrná místa...

  • Zbavit se elektrospotřebičů a baterií, které většina lidí odkládala ve sklepech, na půdách či na chatách je možné bezplatně na místech zpětného odběru – místa označené samolepkou či tabulí na našich prodejnách.
  • Výrobci a dovozci musí zajistit pro spotřebitele bezplatný tzv. zpětný odběr elektrozařízení nebo baterií a rovněž musí zajistit financování těchto činností. V zastoupení výrobců, dovozců a prodejců elektrozařízení tyto povinnosti plníme přes kolektivní systém ASEKOL nebo REMA Systém a.s.
  • Naše prodejny slouží jako místo zpětného odběru pouze při nákupu nového zboží stejného druhu.

    Pro odběr starého spotřebiče můžete také využít sběrná místa společnosti ASEKOL (http://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/) a REMA (https://www.rema.cloud/sberna-mista/) nebo si objednat přímo svoz formou bezplatných služeb „BUĎ LÍNÝ" (https://www.rema.cloud/bud-liny/) nebo „re:BALIK (https://www.rema.cloud/re-balik/).

Proč recyklovat?

  • Recyklace elektrozařízení a baterií šetří přírodní zdroje a omezuje zátěž životního prostředí. Ročně se v České republice vyprodukují tisíce tun odpadu z elektrických a elektronických výrobků. Velká část z nich končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom se většina vysloužilých zařízení dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Odevzdáním spotřebiče zajistíte jeho ekologickou recyklaci. 
  • Podrobnější informace jak recyklovat naleznete v přiloženém letáčku.
Asekol_logo_napis_CZ2