Všeobecné obchodní podmínky Věrnostního klubu Electro World

Věrnostní klub Electro World

Principy Věrnostního klubu Electro World

 • Věrnostní klub Electro World provozuje společnost Electro World s. r. o. se sídlem Chlumecká 1531, 198 00 Praha 9, IČO: 26488361, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C85390. Věrnostní klub je určen zákazníkům společnosti Electro World s.r.o. uskutečňujících nákup v prodejnách Electro World a prostřednictvím e-shopu (www.electroworld.cz). Členství ve Věrnostním klubu Electro World umožnuje zákazníkovi, který je jeho členem, za podmínek vymezených v těchto všeobecných podmínkách, získávat body při jednotlivých nákupech a následně je uplatňovat jako slevu při dalších nákupech a také využívat jiné služby a benefity určené výhradně členům Věrnostního klubu Electro World.

Podmínky členství a přihlášení do Věrnostního klubu Electro World.

 • Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro vznik členství ve Věrnostním klubu Electro World, práva a povinnosti členů a společnosti Electro World s.r.o.. Každá osoba může podat pouze jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Vyplněním a podepsáním přihlášky (případně zakliknutím souhlasu v elektronické podobě na stránkách www.electroworld.cz) člen Věrnostního klubu Electro World souhlasí s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

1. Vznik členství

 • Členem Věrnostního klubu Electro World se může stát fyzická osoba starší 18 let (včetně), fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba, která při nákupu projeví zájem o členství v klubu Electro World, řádně vyplní a čitelně podepíše přihlášku, čímž souhlasí s podmínkami členství ve Věrnostním klubu Electro World a souhlasí s všeobecnými podmínkami. 
 • Electro World s.r.o. si vyhrazuje právo neakceptovat přihlášky se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji.
 • Electro World s.r.o. neumožňuje svým zaměstnancům být majiteli Věrnostní karty a využívat jejích výhod.

2. Vydání Věrnostní karty a její využití

 • Fyzická či virtuální Věrnostní karta je vydána členovi klubu a slouží k jeho identifikaci při uplatňování výhod klubu. Karta je nepřenosná a výhody členství mohou být uplatněny pouze při jejím předložení. Věrnostní karta je členovi věrnostního klubu Electro World zapůjčena k bezplatnému použití. Karta zůstává vlastnictvím společnosti Electro World s.r.o.. Lze získat 3 různé typy karet dle úrovně poskytnutých výhod: Modrou, Stříbrnou a Zlatou. Fyzická karta je zákazníkovi vydána ihned při nákupu v kamenné prodejně, případně ve virtuální podobě (vhodná i k vytištění) na e-shopu www.electroworld.cz. Virtuální karta může být na kamenné prodejně vyměněna na požádání zákazníka za kartu ve fyzické podobě. Obdržením karty získává zákazník právo využívat výhody vyplývající z členství ve Electro World klubu.
 • O opětovné vydání ztracené, odcizené či poškozené karty lze žádat bezplatně na všech kamenných prodejnách Electro World.
 • Člen Věrnostního klubu Electro World se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně prostřednictvím internetových stránek společnosti www.electroworld.cz, případně osobně na kamenné prodejně.

3. Výhody a benefity poskytované členům Věrnostního klubu Electro World

 • Výhody a benefity členství ve Věrnosntím klubu Electro World se mohou lišit při realizaci nákupů prostřednictvím e-shopu www.electroworld.cz od výhod a benefitů poskytovaných v kamenných prodejnách Electro World. Přesné podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách Věrnostního klubu Electro World.

Sbírání bodů a jejich využití v síti prodejen Electro World

 • Při každém nákupu s věrnostní kartou jsou zákazníkovi připsány body, které může uplatnit jako slevu při následujícím nákupu. Pro přičtení bodů je nutné, aby se zákazník prokázal věrnostní kartou. Body se na kartu načítají za kompletní sortiment produktů nabízený v prodejnách Electro World. 
 • Při uplatnění slevy lze využít pouze celé body. Hodnota jednoho bodu vždy odpovídá slevě ve výši 1 Kč.
 • Body může uplatňovat pouze majitel věrnostní karty. Abychom zabránili případnému podvodnému jednání, Electro World s.r.o. si vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k předložení dokladu s fotografií k ověření totožnosti. Pokud jsou součastí karty také firemní údaje, je nutné aby bylo vyplněno jméno a příjmení k ověření totožnosti.
 • Zůstatek hodnoty prodejního dokladu po uplatnění slevy musí být vždy minimálně 1 Kč, zbylá hodnota musí být zákazníkem uhrazena.
 • Při každém nákupu je nutné se prokázat věrnostní kartou. Při nákupu je možno použít pouze jednu věrnostní kartu. Nasbírané body není možné vyměnit za hotovost.
 • Při nákupu na splátky je možné body pouze připisovat, není možné uplatnit body na platbu akontace.
 • Body jako slevu nelze uplatnit na prodejní doklad, který obsahuje pouze dobíjení předplacené karty mobilního operátora, pouze pojištění výrobku nebo prodlouženou záruku.
 • Kumulace slevy ve formě bodů z Věrnostní karty klubu Electro World s jinými slevami, akcemi nebo výhodami jiných věrnostních systémů není možná.
 • Společnost Electro World s.r.o. si vyhrazuje právo v určitých případech upravit podmínky připisování bodů na Věrnostní kartu klubu Electro World.
 • V  případě vrácení již koupeného výrobku (například z důvodu odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů u zboží zakoupeného na internetu apod.) budou body získané za nákup tohoto výrobku automaticky odečteny z osobního účtu člena programu. V případě, že body není možno odečíst z osobního účtu člena klubu z důvodu jejich uplatnení, budou odečteny z hodnoty vráceného zboží. Pokud se jedná o odstoupení od kupní smlouvy z důvodu neopravitelného výrobku, člen klubu o tyto body nepřichází.
 • Podrobnější informace o této výhodě najdete zde.

Elektronická archivace účtenek

 • Uschováme všechny Vaše účtenky u nás a v případě potřeby je vyhledáme za Vás.
 • Podrobnější informace o této vyhodě najdete zde.

Okamžitá výměna

 • Při reklamaci výrobku do 1 000 Kč obdržíte okamžitě nový výrobek bez čekání.
 • Podrobnější informace o této vyhodě najdete zde.

Výměna nevhodného produktu

 • Získáváte možnost vyměnit nevhodný produkt do 14 dnů i na kamenné prodejně.
 • Podrobnější informace o této vyhodě najdete zde.

Ostatní výhody členství ve Věrnostním klubu Electro World

 • Informace o všech aktuálně platných výhodách jsou uvedené na stránkách www.electroworld.cz, případně je možno se o nich informovat na infolince 210 326 000 nebo přímo v kamenných prodejnách Electro World.

4. Výše připsaných bodů dle druhu karty

Modrá karta

 • Tuto kartu zákazník získává automaticky při splnění všech podmínek bodu 2. Všeobecných obchodních podmínek věrnostního klubu Electro World. Za každý nákup s Modrou  kartou se zákazníkovi připisuje 1 % z celkové hodnoty nákupu, které se v poměru 1:1 převede na body.

Stříbrná karta

 • Tuto kartu zákazník získává automaticky při splnění všech podmínek bodu 2. Všeobecných obchodních podmínek věrnostního klubu Electro World a za podmínky, že celková částka jeho nákupů v kamenných prodejnách společnosti Electro World s.r.o. nebo e-shopu www.electroworld.cz přesáhne hodnotu 80 000 Kč v průběhu 2 po sobě jdoucích let. Při překročení této hodnoty má zákazník nárok na výměnu stávající karty za Stříbrnou kartu, která zákazníkovi bude vydána na vyžádání bezplatně v kamenné prodejně. Původní Modrá karta přestává platit až po výměně za kartu vyšší úrovně. Všechny nevyčerpané body z původní karty se při výměně automaticky převádějí na novou kartu vyšší úrovně. Za každý nákup se Stříbrnou kartou se zákazníkovi připisují 2 % z celkové hodnoty nákupu, která se v poměru 1:1 převedou na body. Pro připisování vyšší hodnoty bodů není nezbytně nutná výměna karty, zákazník automaticky získává tuto výhodu při prekročení limitu 80 000 Kč i s původní kartou.

Zlatá karta

 • Tuto kartu zákazník získává automaticky při splnění všech podmínek bodu II. Všeobecných obchodních podmínek věrnostního klubu Electro World a za podmínky, že celková částka jeho nákupů v kamenných prodejnách společnosti Electro World s.r.o. nebo e-shopu www.electroworld.cz přesáhne hodnotu 140 000 Kč v průběhu 2 po sobě jdoucích let. Při překročení této hodnoty má zákazník nárok na výměnu stávající karty za Zlatou kartu, která zákazníkovi bude vydána na vyžádání bezplatně v kamenné prodejně. Původní Modrá/Stříbná karta přestává platit až po výměně za kartu vyšší úrovně. Všechny nevyčerpané body z původní karty se při výměně automaticky převádějí na novou kartu vyšší úrovně. Za každý nákup se Zlatou kartou se zákazníkovi připisují 3 %.

Platnost bodové hodnoty Věrnostní karty

 • Platnost bodů je po dobu 12 měsíců od data nákupu, ze kterého byly na kartu nakumulované. V případě, že zákazník body do 12 měsíců od jejich získání neuplatní, budou body expirované a nebude je možné uplatnit.

Ostatní výhody členství ve Věrnostním kluubu Electro World

 • Informace o všech aktuálně platných výhodách jsou uvedené na stránkách www.electroworld.cz, případně je možno se o nich informovat na infolince 210 326 000 nebo přímo v kamenných prodejnách Electro World.

5. Podvodné jednání

 • Společnost Electro World s.r.o. si v případech podezření na porušení všeobecných podmínek Věrnostního klubu Electro World, především na získání bodů v rozporu se Všeobecnými obchodními podmínkami, vyhrazuje právo zařadit kartu na Blokační listinu. Může se jednat například o důvodné podezření, že objem nákupů není určen k osobní spotřebě zákazníka či členů jeho domácnosti, případně za nákupy pro podnikatelské účely. O důvodu zařazení karty na Blokační listinu informuje zákazníka na požádání správce věrnostního klubu Electro World. 

6. Ukončení členství ve Věrnostním klubu Electro World

Ukončení ze strany zákazníka 

 • Člen věrnostního klubu může své členství kdykoliv ukončit doručením písemného oznámení člena Věrnostního klubu Electro World zaslaného na adresu společnosti nebo odvoláním souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Zánikem členství v klubu Electro World zákazník ztrácí právo využívat výhody vyplývající z členství a právo využít neuplatněné body. V případě opětovné obnovy členství nemá tento zákazník nárok na žádné  výhody výplývající z předcházejícího členství. Při obnově členství je Věrnostní karta vydána zákazníkovi bezplatně. 

Ukončení ze strany společnosti Electro World s.r.o.

 • Členství v programu může být také ukončeno ze strany společnosti Electro World s.r.o. v případě zjíštění porušování Všeobecných obchodních podmínek klubu Electro World. Společnost Electro World s.r.o. je oprávněna v případě zjištění porušování těchto podmínek ze strany člena daného člena bez předcházejícího upozornění vyloučit z věrnostního klubu Electro World. O vyloučení obdrží zákazník na požádání písemné vyjádření, přičemž v tomto případě ztrácí všechny neuplatněné body a zanikají mu všechny výhody vyplývající z členství ve věrnostním klubu Electro World a současně přichází o nárok uplatňovat výhody vyplývající z tohoto členství. Zákazník, který byl vyloučený z Věrnostního klubu Electro World, nemá nárok na obnovu členství.
 • Členství v klubu může také zaniknout smrtí člena klubu nebo jeho prolášením za mrtvého.

7. Informace o zpracování osobních údajů 

Společnost Electro World s.r.o. zpracovává pro účely členství ve věrnostním klubu Electro World následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo věrnostní karty a historie objednávek člena.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Electro World s.r.o. je nezbytné pro plnění smlouvy o členství ve věrnostním klubu Electro World.

Společnost Electro World s.r.o. vyjmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Tomáša Skladaného, e-mailová adresa dpo@electroworld.cz, telefonní číslo +420 295 509 300 (kontakt na recepci, která vás propojí) nebo +420 210 326 000 (kontakt na call centrum).

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B,
 • společnost WINCOR, s.r.o., se sídlem Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 44 475 969, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 27385/T,
 • společnost PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751
 • společnost MIBCON SK s. r. o., se sídlem Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T,
 • společnost Pricewise, s.r.o., se sídlem Grosslingová 52, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 403 333, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 63155/B.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství ve Věrnostním klubu Electro World a po jeho zániku během plynutí promlčecí lhůty na uplatnění nároků v souvislosti s koupou zboží ve smyslu příslušných právních předpisů.

8. Všeobecné a závěrečné ustanovení

Společnost Electro World s.r.o. si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky Věrnostního klubu Electro World, poskytované benefity a pravidla jejich získávání.

 • Vzhledem k tomu, že Věrnostní klub Electro World má dlouhodobý charakter, společnost Electro World s.r.o. si vyhrazuje právo na jeho ukončení. Termín ukončení oznámí svým zákazníkům v dostatečném předstihu. Po tomto termínu nebudou vydávány žádné věrnostní karty a nebude možnost uplatňovat výhody této karty, nebude také možnost připisovat ani uplatňovat žádné body.
 • Tyto všeobecné podmínky členství ve Věrnostním klubu Electro World jsou platné od 1. 10. 2015. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné v prodejnách společnosti Electro World s.r.o. na internetových stránkách www.electroworld.cz.

Kontakt na správce Věrnostního klubu Electro World naleznete zde.