Skupina NAY

Společnost Electro World s.r.o. je součástí skupiny společnosti NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 739 487, zapsané v obchodním rejstříku Okresného soudu Bratislava I, oddíl: Se, vložka číslo: 1640/B.