Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1.   Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Electro World s.r.o., se sídlem Chlumecká 1531, 19 819 Praha, IČO 26488361, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 85390 (dále jen „společnost EW“), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Společnost EW jmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Tomáše Skladaného, e-mailová adresa dpo@electroworld.cz, telefonní číslo +420 295 509 300 (kontakt na recepci, která vás propojí) nebo +420 210 326 000 (kontakt na call centrum).

2.    Zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely:

a.    Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí

Společnost EW zpracovává (i) za účelem vyřizování objednávky zákazníka a plnění kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem prostřednictvím e-shopu a aplikace Electro World Smart App pro Android a iOS následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazená částka, datum připsání úhrady na účet společnosti EW), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a aplikace Electro World Smart App pro Android a iOS, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a/nebo aplikace Electro World Smart App pro Android a iOS, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zajištění pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti EW.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B jako zpracovatel,
 • společnost PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751 jako zpracovatel,
 •  společnost MIBCON SK s. r. o., se sídlem Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T, jako zpracovatel,
 • společnost EuroSMS s.r.o., se sídlem: Račianska íž, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 166 939, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 73978/B, jako zpracovatel,
 • společnost Heureka Group a.s., se sídlem: Karolinská 650/1, Karlín,  186 00 Praha, Česká republika, IČO: 07 822 774, vedená Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 24131, jako zpracovatel
 • společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem: Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 26 168 685, vedená Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6493, jako zpracovatel
 • spolecnost Exponea s.r.o., se sídlem Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, Slovenská republika, ICO: 50 017 560, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka císlo 107011/B, jako zpracovatel,
 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,
 • společnost DIGITECH ČR, spol. s r.o., se sídlem Durychova 101/66, 14200 Praha 4 - Lhotka, Česká republika, IČO 25784021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 69913 jako zpracovatel dodávající IT systém pro plánování cest při doručování,
 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti EW.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu plnění povinností společnosti EW ze smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

b.    Prodej zboží mimo nabídky e-shopu

Společnost EW zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu a aplikace Electro World Smart App pro Andorid a iOS následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu plnění povinností společnosti EW ze smlouvy o koupi zboží a plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

c.    Nezávazná objednávka zboží

Společnost EW zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B,
 • společnost VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61505455, vedená Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 29746,
 • společnost PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • společnost EuroSMS s.r.o., se sídlem: Račianska íž, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 166 939, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 73978/B, 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

d.    Služba hlídací pes

Společnost EW zpracovává za účelem poskytnutí služby hlídací pes následující osobní údaje potenciálního zákazníka: e-mailová adresa a sledované zboží.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné k poskytnutí služby hlídací pes, tj. k informování potenciálního zákazníka o dostupnosti jím určeného zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B,
 • společnost VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61505455, vedená Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 29746,
 • společnost PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období využívání služby hlídací pes ze strany potenciálního zákazníka.

e.    Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně

Společnost EW zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o objednaném zboží.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B,
 • společnost DIEBOLD NIXDORF s.r.o., se sídlem Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 795 808, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 22461/B,
 • společnost MIBCON SK s. r. o., se sídlem Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T,
 • společnost PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • společnost EuroSMS s.r.o., se sídlem: Račianska íž, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 166 939, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 73978/B, 
 • kurýrní a přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží.

Osobní údaje jsou zpracovávány do dobu, než dojde k převzetí zboží ze strany zákazníka nebo předčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.

f.    Registrace zákazníka (zákaznický účet)

Společnost EW zpracovává pro účely registrace zákazníka  v e-shopu (založení zákaznického účtu) a další vedení jeho zákaznického účtu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, přihlašovací jméno, přihlašovací heslo, adresa a historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a vedení zákaznického účtu.

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B,
 • společnost VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61505455, vedená Mestským soudem v Prahe pod spisovou značkou C 29746,
 • společnost PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • společnost DIEBOLD NIXDORF s.r.o., se sídlem Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 795 808, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 22461/B,
 • společnost MIBCON SK s. r. o., se sídlem Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace zákazníka v e-shopu.

g.    Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost EW zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek, pokud je zákazník držitelem Věrností karty EW  číslo Věrnostní karty, a v případě telefonické podpory i nahrávky hovorů z call centra.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B,
 • společnost Digitale, spol. s r. o., se sídlem Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 964 176, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 50687/B v případě telefonické podpory,
 • společnost Quality Unit, s. r. o., se sídlem Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 908 301, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 33895/B v případě e-mailové podpory,
 • společnost PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • společnost MIBCON SK s. r. o., se sídlem Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T,
 • společnost EuroSMS s.r.o., se sídlem: Račianska íž, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 166 939, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 73978/B.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zákonné odpovědnosti společnosti EW za zakoupené zboží a/nebo záruční doby zakoupeného zboží.

h.    Vydání a užívání Věrností karty ElectroWorld 

Společnost EW zpracovává pro účely vydání věrnostní karty ElectroWorld, evidence držitelů věrnostní karty a pro účely poskytování výhod držitelům věrnostní karty následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo ElectroWorld karty a historie objednávek držitele věrnostní karty.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro plnění smlouvy o vydání a užívání věrnostní karty ElectroWorld.

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B,
 • společnost DIEBOLD NIXDORF s.r.o., se sídlem Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 795 808, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 22461/B,
 • společnost PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • společnost MIBCON SK s. r. o., se sídlem Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T,
 • společnost Pricewise, s.r.o., se sídlem Grösslingová 52, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 403 333, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 63155/B.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti věrnostní karty ElectroWorld  a po té po dobu plynutí promlčecí lhůty pro uplatnění nároků v souvislosti s koupí zboží ve smyslu příslušných právních předpisů.

i.    Řešení stížností zákazníků

Společnost EW zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.
Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

j.    Soutěže na Facebooku

Společnost EW zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.

Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svojí Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro realizace soutěže.

k.    Poskytování podpory přes Facebook

V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost EW bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání společností EW je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníkem.

l.    Uplatňování nároků společnosti EW

Společnost EW zpracovává pro účely uplatnění nároků společnosti EW následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích zboží, údaje potřebné k podání žaloby společností EW, údaje uvedené v žalobě proti společnosti EW, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti EW.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti EW. Oprávněným zájmem společnosti EW je přitom ochrana jejího majetku, jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti EW.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B jako zpracovatel a
 • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako správci.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči společnosti EW uplatňované nároky, nebo během které společnost může uplatnit své vlastní nároky.

m.    Plnění zákonných povinností společnosti EW

Společnost EW zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až m) za účelem plnění zákonných povinností společnosti EW.

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné k plnění zákonných povinností společností EW.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B jako zpracovatel a
 • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako správci.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

3.    Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčen na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.

Subjekt údajů má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo vznášet námitky proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti EW:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení pověřence společnosti pro ochranu osobních údajů pod názvem společnosti,
b)    elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c)    telefonicky na výše uvedeném čísle
d)    elektronicky na stránkách www.electroworld.cz .

4. Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, zákon o zpracování osobních údajů v platném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.