Upozornění - potencionálně nebezpečný výrobek

Upozornění na potencionálně nebezpečný výrobek - mobilní klimatizaci Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH a postup, jak s ní naložit.

Upozornění - potencionálně nebezpečný výrobek

Vážení zákazníci,

společnost FAST ČR a.s. (dále jen společnost) žádá zákazníky, kteří si zakoupili mobilní klimatizace Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH, aby kontaktovali centrálu společnosti(kontakt níže), která zajistí servisní zásah u Vás, anebo aby ji přinesli zpět na prodejnu, kde výrobek zakoupili, a kde jim bude vrácena plná kupní cena. Je nezbytně nutné klimatizaci do případné opravy, nebo do vrácení na prodejnu neprodleně přestat používat. Společnost FAST ČR a.s. (dále jen společnost) žádá zákazníky, kteří si zakoupili mobilní klimatizace Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH, aby kontaktovali centrálu společnosti (kontakt níže), která zajistí servisní zásah u Vás, anebo aby ji přinesli zpět na prodejnu, kde výrobek zakoupili, a kde jim bude vrácena plná kupní cena. Je nezbytně nutné klimatizaci do případné opravy, nebo do vrácení na prodejnu neprodleně přestat používat.

Na základě vlastního šetření, došla společnost k závěru, že za určitých technických podmínek, může při provozu předmětného výrobku dojít k poškození vnitřní elektroinstalacepřístroje. Společnost obdržela do dnešního dne 2 hlášení na obdobném základě. Bezpečnost výrobků je pro společnost nejvyšší prioritou, všechny naše výrobky musísplňovat mezinárodní i národní zákony a nařízení i příslušné normy. Mobilní klimatizace SENCOR SAC MT1221CH a SAC MT1222CH prošly všemi potřebnými testy se schválenými výsledky uvedení na trh EU a přidělení označení CE (mechanické, elektrické a chemické testy).

Po obdržení výše uvedených hlášení jsme zahájili testování, které vedlo k identifikaci této závady, a následnému zastavení prodeje těchto modelů a jejich stažení z trhu. O opravu mobilní klimatizace SENCOR SAC MT1221CH a SAC MT1222CH musí zákazník požádat na níže uvedeném kontaktu anebo ji vrací na prodejnu či e-shop kde výrobek zakoupil, s požadavkem na vrácení peněz. Pro více informací, nebo při jakémkoliv problému s vrácením předmětného výrobku se mohou zákazníci obrátit na kontaktní centrum společnosti e-mail info@sencor.cz, nebo na telefonní číslo +420 323 204 348 (8.00-17.00 v pracovní dny). Na základě vlastního šetření, došla společnost k závěru, že za určitých technických podmínek, může při provozu předmětného výrobku dojít k poškození vnitřní elektroinstalace přístroje. Společnost obdržela do dnešního dne 2 hlášení na obdobném základě. Bezpečnost výrobků je pro společnost nejvyšší prioritou, všechny naše výrobky musí splňovat mezinárodní i národní zákony a nařízení i příslušné normy. Mobilní klimatizace SENCOR SAC MT1221CH a SAC MT1222CH prošly všemi potřebnými testy se schválenými výsledky uvedení na trh EU a přidělení označení CE (mechanické, elektrické a chemické
testy).

Po obdržení výše uvedených hlášení jsme zahájili testování, které vedlo k identifikaci této závady, a následnému zastavení prodeje těchto modelů a jejich stažení z trhu. O opravu mobilní klimatizace SENCOR SAC MT1221CH a SAC MT1222CH musí zákazník požádat na níže uvedeném kontaktu anebo ji vrací na prodejnu či e-shop kde výrobek zakoupil, s požadavkem na vrácení peněz. Pro více informací, nebo při jakémkoliv problému s vrácením předmětného výrobku se mohou zákazníci obrátit na kontaktní centrum společnosti e-mail info@sencor.cz, nebo na telefonní číslo +420 323 204 348 (8.00-17.00 v pracovní dny).

Electro World