Souhlas se zpracováním osobních údajů - obchodní sdělení a marketing

Tímto souhlasem nám dáváte možnost vám posílat newsletterové emaily, kde vás budeme informovat o aktuálních obchodních nabídkách.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení věku

Zakliknutím políčka "Přihlásit" vyjadřuji jako subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa společností Electro World s.r.o., se sídlem Chlumecká 1531, 19 819 Praha, IČO 26488361, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 85390 (dále jen "společnost EW") jako správcem, a to za účelem zasílání marketingové komunikace týkající se obecných informací o novinkách (obecný newsletter), prostřednictvím e-mailu. Tento souhlas se zároveň považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a zpráv elektronické pošty. Souhlas uděluji na dobu až do odvolání.

Zároveň beru na vědomí, že ve smyslu příslušných právních předpisů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů samostatně vyjádřit pouze osoba, která dosáhla věku 16 let, přičemž v případě nedovršení tohoto věku se vyžaduje souhlas zákonného zástupce dané osoby. V takovém případě není možné souhlas udělit, ale je třeba kontaktovat společnost EW na níže uvedené e-mailové adrese. Potvrzením svého souhlasu proto zároveň potvrzuji, že jsem dovršil(a) věk 16 let.

Informační povinnost správce

Správcem osobních údajů je společnost EW se sídlem Chlumecká 1531, 19 819 Praha. Společnost EW vyjmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Tomáša Skladaného, e-mailová adresa dpo@electroworld.cz, telefonní číslo +420 295 509 300 (kontakt na recepci, která vás propojí) nebo +420 210 012 444 (kontakt na call centrum).

Společnost EW lze kontaktovat:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
b)    elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c)    telefonicky na výše uvedeném čísle.

Právním základem zpracování osobních údajů je výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR").

Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

a)    společnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B,
b)    společnost VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61505455, vedená Mestským soudem v Prahe pod spisovou značkou C 29746,
c)    společnost PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 40751,

d) společnost NAYTROLABS, s.r.o., se sídlem Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 51312 964 zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 125667/B,
e)    společnost Mailgun Technologies, Inc., se sídlem at 535 Mission St., 14th Floor, San Francisco, California 94105, Spojené štáty americké, která osobní údaje dále poskytuje osobám uvedeným ve své politice ochrany osobních údajů (více informací na https://www.mailgun.com/privacy-policy).

K přenosu osobních údajů do třetí země společnosti Mailgun Technologies, Inc ve Spojených státech amerických dochází v souladu s článkem 45 Nařízení GDPR, tj. na základě toho, že tato společnost je certifikovaným účastníkem rámce "EU-U.S. Privacy Shield".

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení, pokud se domnívá, že je přímo dotčen na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo jinými příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně a má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů a (v) právo na přenosnost osobních údajů. Tato práva si subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti EW tak jak je uvedeno výše.

Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, příslušný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.