Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společností Generali Poisťovňa a.s.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely: Zákazník souhlasí, aby Generali Poisťovňa, a. s. zpracovávala zákazníkovy osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo pro účely marketingových činností pojistitele, zprostředkovatelů pojištění a společností patřících do skupiny Generali (např. nabídky produktů, souvisejících služeb, průzkumy spokojenosti, nabídky účasti v soutěžích a anketách), a to po dobu trvání smluvního vztahu s pojistitelem a po dobu jednoho roku po ukončení platnosti všech smluvních vztahů s pojistitelem. Zákazník bere na vědomí, že má právo na zablokování osobních údajů z důvodu odvolání tohoto souhlasu. Podrobné informace o právech dotčené osoby a zpracování osobních údajů, se kterými byl zákazník obeznámen, jsou ve VPP MZ EW 17, jakož i na webové stránce pojistitele.