Okamžitá výměna podrobné podmínky

Okamžitá výměna zboží do 1.000 Kč

Bezplatná služba automaticky dostupná pro všechny vlastníky Věrnostní karty Electro World. Služba se týká vad, na které se vztahuje zákonná záruka dle platného občanského zákoníku a v souladu se záručními podmínkami definovanými výrobcem. Odpovědnost prodávajícího za vady v rozsahu daném platnou právní úpravou není touto službou dotčena, služba bezplatná výměna představuje její rozšíření za podmínek a v rozsahu jak je zde uvedeno.

Lze uplatnit na zboží zakoupené ve všech kamenných prodejnách Electro World nebo na e-shopu www.electroworld.cz v prodejní ceně do 1 000 Kč (včetně) – rozhodující je cena na prodejním dokladu výrobku. Službu je možné využít na produkty zakoupené po registraci do programu Věrnostního klubu Electro World (včetně výrobků zakoupených v den registrace) a u jejichž koupě se zákazník prokázal Věrnostní kartou Electro World.

Možnost využít tuto službu má zákazník na konkrétní produkt do 24 měsíců od data jeho zakoupení (rozhodující je datum prodeje na prodejním dokladu). Službu lze uplatnit pouze při osobní reklamaci na kamenné prodejně Electro World. Při uplatnění služby je nutné prokázat se fyzicky Věrnostní kartou Electro World, případně číslem virtuální karty vytvořené na e-shopu, nebo předložit prodejní doklad vedený na člena věrnostního klubu.

Služba Okamžitá výměna se nevztahuje na produkty:

  1. které zákazník obdrží jako dárek nebo zboží, které je na prodejním dokladu v hodnotě do 1 Kč (včetně)
  • Společnost Electro World s.r.o. si vyhrazuje právo vadu odzkoušet v místě příjmu reklamace. Pokud se závada neprojeví, společnost Electro World s.r.o. si vyhrazuje právo zaslat výrobek na posouzení autorizovanému servisu. Okamžitá výměna výrobku by poté proběhla až po obdržení písemného potvrzení o závadě.
  • Při vzniku důvodného podezření pracovníka, že produkt splňuje jeden z bodů, na který se služba Okamžité výměny nevztahuje (mechanické poškození atd.), vyhrazuje si Electro World s.r.o. právo zaslat výrobek na posouzení autorizovanému servisu. Okamžitá výměna výrobku by poté proběhla až po obdržení písemného potvrzení, že výrobek splňuje podmínky uplatnění standardní zákonné záruky.

Proces výměny výrobku:

  1. Zákazníkovi měníme  vadný výrobek za funkční (pokud od zakoupení došlo ke změně ceny výrobku, tak tato změna nehraje při výměně roli)
  2. Zákazníkovi nabízíme alternativní výrobek stejných nebo lepších parametrů (maximálně do výše prodejní ceny původního výrobku).
  • Pokud zákazník zakoupil k výrobku pojištění nebo prodlouzženou záruku a dojde k výměně výrobku v rámci služby Okamžitá výměna, má nárok na vrácení plné hodnoty pojištění zpět.
  • V případě, že zákazník zakoupil k výrobku službu (nalepení ochranné fólie, první spuštění a instalace apod.), má nárok na náhradu služby k novému výrobku, pokud uplatňuje službu Okamžitá výměna do 30 dnů od vystavení prodejního dokladu.
  • Pokud zákazník obdržel k výrobku, na který uplatňuje službu Okamžitá výměna, předmět jako dárek, není třeba, aby jej vrátil.